Flowcytometrie, van kalibratie tot applicatie

Cursus data: Najaar 2014 (3 dinsdagavonden) in Utrecht (Oudlaan 4) 
NEW:optioneel extra dagdeel op 5 november in Breda. Multicolor flowcytometrie, inclusief Infinicyt computer practicum.

Laatste update: 26-11-2013

Doel van de cursus:

Flowcytometrisch onderzoek speelt een belangrijke rol in de diagnostiek van leukemieën en maligne lymfomen, immunodeficiënties, auto-immuunziekten en diverse andere immunologische en hematologische aandoeningen. Daarnaast wordt de flowcytometrie gebruikt voor de identificatie van allerlei celtypen in zowel diagnostiek als in research laboratoria. Het op de juiste wijze inzetten van de veelheid aan antistoffen en technieken vereist kennis en ervaring. Dit geldt met name voor het hanteren van de juiste indicatiestellingen voor flowcytometrische diagnostiek, het uitvoeren van de analyses en het interpreteren van de verkregen resultaten. De cursus is bedoeld om via een drietal avonden en meerdere voordrachten de toehoorder inzicht te verschaffen in de grondbeginselen van de flowcytometrie en mogelijke toepassingen, daarnaast zal speciale aandacht geschonken worden aan kwaliteitscontrole (standaardisatie en kalibratie) van de flowcytometer.
 

Doelgroep:

Analisten, medewerkers van immunodiagnostische, medisch-microbiologische, klinisch-chemische en research laboratoria en andere geïnteresseerden in flowcytometrie.


Immunologische basiskennis is gewenst om de cursus goed te kunnen volgen.
 

Cursusstructuur:  

De cursus bestaat uit drie college avonden die in Utrecht gehouden zullen worden van 19.00 tot 21.30 uur. De cursisten ontvangen tijdens de cursus een theoretisch naslagwerk "Flow Cytometry: First Principles" 2nd Edition Alice Longobardi Givan (of vergelijkbaar boek). Optioneel een extra cursusmiddag van 14.00- tot 18.00 in Breda

 

Cursusinhoud:

In deze cursus komen zowel theoretische als technische aspecten van de flowcytometrie aan de orde. Tijdens de cursus worden voorbeelden gebruikt uit de medische diagnostiek.

Voorlopig programma van de cursus: 

Avond 1:
Basis principes van Flowcytometrie

Deze avond worden de basisprincipes van de fluorescentie, flowcytometrie, en de flowcytometer uitgelegd:
Basisprincipes Flowcytometrie: Ag-As/CD nomenclature/principe flowcytometrie Fluorescentie en Fluorochromen
Basisprincipes Flowcytometrie: vloeistofstromen/optiek/elektronica
Data opslag en Datamanagement

Avond 2:
Instellen van de flowcytomter, monster bewerking

Deze avond word ingegaan op het instellen en werken met een flowcytometer, en het opzetten en uitvoeren van de juiste kwaliteitscontroles, verder wordt ingegaan op trouble shooting:
Instellen Flowcytometer en Kwaliteitscontrole
Pre-analytische Factoren bij Flowcytometrie: monsterbewerking/permeabilisatie methoden

Avond 3:
Toepassingen in de Flowcytometrie

Deze avond komen een aantal veelgebruikte (diagnostische) toepassingen van de flowcytometrie aan bod. Verder wordt ingegaan op de nieuwste ontwikkelingen in de multiparameter analyse van de flowcytometrie:
Toepassingen: immunofenotypering/WHO/bead-assays/cytokine bepalingen/BCR-ABL
Multiparameter Analyse; Infinicyt

Middag 4:
Multicolor Flowcytometrie analyse m.b.v. Infinicyt Software

Tijdens het eerste deel van deze middag krijgt u een introductie Fenotypering van Leukemieen en Lymfomen. Vervolgens krijgt u een uitleg over het gebruik van de Infinicyt software. Het tweede deel van de middag bestaat uit een hands-on workshop waar u ook zelfstandig analyses uitvoert met behulp van Infinicyt.

(Programmawijzigingen voorbehouden)

Cursus Staf:
Cursusleiders:
Ing. J.G. te Marvelde, Afdeling Immunologie, Erasmus MC Rotterdam
Dr. H.J. Adriaansen, Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium, Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn
Cursus coordinator:
Dr. M.C.M. Verschuren, Avans Hogeschool, Lectoraat Analystechnieken in de Life Science, Breda.


Certificering:
Als bewijs van deelname, ontvangt u een certificaat van Avans Hogeschool.
Aan deze cursus zijn 8 UEC (eurokredieten voor het Europees Professioneel Dossier) toegekend, welke op het certificaat vermeld worden.

Algemene informatie:
Code:    2541

Kosten driedaagse cursus: € 700,- (inclusief theoretisch naslagwerk)

Kosten vierdaagse cursus: € 900,- (inclusief theoretisch naslagwerk)
Locatie: Oudlaen SpectraFacility (Oudlaan 4) Utrecht. Gratis parkeergelegenheid (volg de link voor beschrijving locatie: www.spectrafacility.nl/oudlaen/nl/contact/route
Locatie 4e dagdeel: Avans Hogeschool, Lovensdijkstraat 61 te Breda. Voor beschrijving locatie:
http://www.avans.nl/over-avans/contact-en-locaties

Inschrijfformulier